03.04.2023

Hoe zorg je dat cijferdata altijd een correct beeld geven van je organisatie?

Cijfers zijn essentieel voor een doordachte bedrijfsvoering. Ze maken de dagelijkse gang van zaken tastbaar én meetbaar en vormen een kwantitatieve basis voor de juiste beslissingen. Op voorwaarde dat deze cijfers ook beschikbaar en kwalitatief inzetbaar zijn. Daarom is het doorslaggevend dat alle gegevens duidelijk, relevant, toegankelijk én up-to-date zijn. Altijd en voor iedereen. Een centraal (online) softwaresysteem zoals dat van RACS kan voor de oplossing zorgen en je op heel wat domeinen ontzorgen.

Duidelijke cijfers zijn in ieders belang

Hoewel cijfers het vaakst worden gelinkt aan bedrijven in logistiek en productie, heeft ook de dienstensector – met banken en consultancy voorop – alle baat bij een helder en actueel overzicht. Wat zijn het aantal gepresteerde dagen? Op welke projecten zijn extra mensen nodig? Wanneer vallen de piekperiodes? Hoe staat het met de verkoopmarges? De toepassingen zijn talrijk.

De juiste cijfers zorgen voor gefundeerde beslissingen. Actief en reactief maar ook proactief en predictief. Numerieke trendanalyses kunnen bijvoorbeeld de evolutie van de omzet in kaart brengen, stocks op peil houden aan de hand van seizoensgevoeligheid en prognoses bieden om bepaalde aankopen of diensten bij te sturen.

Real-time voor de meest realistische kijk  

Toch blijft het altijd opletten want de bruikbaarheid van cijfers is relatief en heel tijdelijk. De juiste beslissing op basis van de beschikbare data kan wel eens veel verder van de realiteit staan dan aan de directietafel wordt verwacht. De voornaamste reden is dat het concrete cijfermateriaal al weken is achterhaald. Een frequente of zelfs continue live weergave van de meest actuele data en informatie zorgt ervoor dat de keuzes en beslissingen de meest recente trend volgen.

Gezien vaak C-level profielen hun cijfers uit verschillende systemen halen om beslissingen te nemen of te rapporteren, is het essentieel dat al deze data relevant en correct gekoppeld zijn.

Zo weet de COO perfect welke KPI’s er bepaald moeten worden. De CFO heeft een overzichtelijke en waarheidsgetrouwe kijk op de cashflow. En de CCO houdt de vinger aan de pols met actuele kennis over trends en omzet bij de topklanten.

Een doordachte structuur stuurt de dataflow

Maar niet enkel de keuze van cijfers, ook de manier van input en output is bepalend voor de juiste interpretatie van alle data. Een doordachte structuur die permanent centraal toegankelijk is, vormt de ideale ruggengraat van je dataflow. Als data vastzitten in verschillende complexe silo’s, dan kunnen relevante verbindingen tussen de verschillende datastromen in een organisatie makkelijk gemist worden.

Belangrijke vragen om te overwegen bij de centralisatie van je cijferinformatie:

  1. Waar bevinden zich de juiste data?
  2. Hoe gaan we de informatie gebruiken?
  3. Hoe richten we datasilo’s of databases in?
  4. Hoe organiseren we een vlotte vertaling van massadata naar een duidelijk dashboard?

Proefstation neemt de proef op de som

Cijfers zijn niet alleen belangrijk voor de interne werking, maar ook voor de samenwerking met externe partners. Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne Waver (PKSW) – met focus op onderzoek en innovatieve technologieën binnen groenteteelt – koos voor één centraal onlinesysteem om hun sterke groei op te vangen én actuele cijferoverzichten te bieden naar de buitenwereld.

Hoe ze dit concreet met RACS realiseerden, kan je lezen in onze klantencase.  Gezien PKSW rekening moet houden met tal van stakeholders zoals groentetelers, overheidsinstanties en andere onderzoekstations, houden duidelijke en actuele cijfers hun partners op de hoogte. De financiële projectmiddelen van PSKW zijn dus rechtstreeks afhankelijk van een juiste informatie en rapportage.

RACS legt alle troeven op tafel

Net zoals bij PKSW kan de totaalaanpak van RACS ook jouw bedrijf of organisatie helpen bij de centralisatie van je cijfergegevens met:

  • een centraal softwaresysteem, van financiële manager tot financiële manager;
  • ondersteuning door consultants bij digitaliseren en online implementeren van de juiste cijfers;
  • een meedenkend expertteam dat de flow kent en verantwoordelijkheid neemt.

Interesse om samen met RACS jouw cijferaanpak digitaal te centraliseren? Contacteer ons op +32 (0)3 230 15 55 voor een demonstratie of afspraak.